top of page
קטלוג פנים2_1500x750.jpg

בחר את המתנה שלך

חלוקת המתנות בהילולא, ניתן להחליף את הבחירה, הרישום לצורכי התארגנות בלבד.

הגעת למגבלת הבחירה תוכל להחליף או לרכוש כרטיס נוסף.

לוגו חכמת רחמים.png

הכנס שמות לברכה שיתברכו ע"י מו"ר שליט"א

שמות לברכה

בחר תשלומים:

IMG_0609_1024x682.jpg

חבילה שנבחרה:

1

כרטיסים

Shay shviro (26 of 757).jpg

פרטי תורם

בחר את השותפות שלך

קטלוג פנים7.jpg
רכישה
Wave

הקב"ה יתן להם כל טוב שבעולם. וכמה שאדם תורם לישיבת "חכמת רחמים" שהיא על שמו של מורנו ורבנו הגאון הצדיק רבי רחמים חי חויתה הכהן בן גזילה, הקב"ה יתן לו כסף כעפר הארץ, ויתן לו בריאות ורפואה שלמה וחיים טובים. וכל התלמידים שלומדים שם, יזכו להיות גדולים בתורה.

הבטחת
מרן ראש הישיבה
הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א

20160814_203736~1.jpg
IMG_0609_1024x682.jpg

קנו כרטיס להחזקת המוסדות
וזכותו של הסבא קדישא תעמוד לכם!

לוגו-הילולא.png
בנין הכולל והפעילות התורנית במרכז המושב 245_1024x706.jpg
לוגו_1.png
bottom of page