top of page
המערכה-ריק_1200x1575.jpg
לוגו_1.png

  הישיבה הקדושה בעוטף עזה  

  חייבים לסיים עם זה!  

לוגו המערכה.png
זהב.jpg

חבילה שנבחרה:

1

כרטיסים

כרטיסים

פרטי תורם

מתנות שוות עד הבית ללא הגרלה!

כל כרטיס זכאי במתנה.

הגעת למגבלת הבחירה תוכל להחליף או לרכוש כרטיס נוסף.

הכנס שמות לתפלה שיתברכו ע"י מו"ר שליט"א

שמות לתפלה

חבילות

שגיאה

טרם נבחרו תשלומים!

פעילות_1200x717.jpg
Ellipsis-0.8s-197px.gif
רקע_1800x1346.jpg

שותפים​!

קחו לכם משלל המערכה

Ellipsis-0.8s-197px.gif
Ellipsis-0.8s-197px.gif
סיבוב~1.png
קטלוג-(1)-1_1800x2363.jpg

הצטרפו כעת
ברכישת כרטיס הגרלה אתם שותפים: 

1. כניסה להגרלה על 120,000 ש"ח
2. מתנות יוקרתיות ללא הגרלה!
3. כניסה להילולא הגדולה ב'גני הצבי'.
4. רבני הישיבה מתפללים עליך אצל הצדיק!
5. שותפות בהפצת העלון 'בית נאמן' של מרן
6. זכות החזקת התורה עומדת לימינך!

​ג

ההגרלה-הגדולה_1400x837.jpg
Ellipsis-0.8s-197px.gif
Ellipsis-0.8s-197px.gif

בחר את חבילת הזכויות שלך

bottom of page